Home L'@rtesino Indice libro canzoni Chitarra battente

O Rosa Russa - Canzuni 'e amuri e de dispreggiu

Passai de ccà davanti mò fà n’annu

 

Passai de ccà davanti mò fà n’annu,
jettai nu suspiru e jii remingu.

Jii aru pettu de chira tiranna:
si l’à scrittu aru coru senza pinna.

Sà cchi tti dicu a’ttia, coru tirannu:
‘e ddruvu mà scrivutu, scrassaminni!

Ca c’è’r’a mamma tuja, tantu tiranna,
chi squali ni fà jiri li disigni!

Passai qua davanti ora fa una anno

 

Passai qua davanti ora fa una anno,
tirai un sospiro e me ne andai ramingo.

Ero andato al petto di quella tiranna:
se lo è scritto sul cuore senza penna.

Sai cosa dico a te, cuore tiranno:
da dove tu mi hai scritto, mi cancelli!

Perché c’è la mamma tua, tanto tiranna,
che rende discordi i nostri disegni.