Home L'@rtesino Indice libro canzoni Chitarra battente

O Rosa Russa - Canzuni 'e amuri e de dispreggiu

Stitti sett’anni a fravucari n’casteddru

 

Stitti sett’anni a fravucari n’casteddru
cridennu ch’era’d’iu lu castellanu.

Doppu chi lu pittai e’r’u fici beddru
mi levunu li chjavi de li mani.

Restai com’u pitturu senza pinneddru
e com’u cacciaturu senz’arma ‘mmanu.

E’ venutu nu regnantu ‘ntu casteddru:
à cacciatu ‘a pacia e à misu ‘a guerra.

Passai sette anni a costruire un castello

 

Passai sette anni a costruire un castello
credendo di essere io il castellano.

Dopo averlo dipinto e fatto bello
mi levano le chiavi dalle mani.

Restai come il pittore senza pennello
e come il cacciatore senz’arma in mano.

E’ venuto un regnante nel castello:
ha tolto la pace e ha messo guerra.