Home Libro Canzoni Ascolto canzoni d'amore Altre canzoni Chitarra battente
Tradizioni religiose Aggiornamenti Etimologie Fotoparole Filastrocche L'autore del sito
Disegni Paesaggi   L'@rtesino   Libro Proverbi
PROVERBI CALABRESI DALLA A ALLA ZETA

LETTERA Q

Quannu a Fortuna ti vò'r'aiutari, a via à sa.

Quando la Fortuna ti vuole aiutare la via la conosce.

 

Quanna a gatta un c'è i surici abbaddrinu.

Quando la gatta non c'è i topi ballano.

 

Quannu a gatta si lava'r'a faccia chjova.

Quando la gatta si lava la faccia piove.

 

Quannu a tila è bona u mercantu è de Venezia.

Quando la tela è buona il mercante è di Venezia.

 

Quannu canti'r'a gaddrina è malu signu.

Quando canta la gallina è cattivo segno.

 

Quannu canti'r'a gaddrina si marita'r'a vicina.

Quanto canta la gallina si marita la vicina.

 

Quannu canta'r'a gaddrina viaggia sempi e nun dormiri.

Quando canta la gallina viaggia sempre e non dormire.

 

Quannu chjiova ccù'r'u sulu u diavulu fa l'amuru.

Quando piove con il sole il diavolo fa l'amore.

 

Quannu chjiova un sicca nenti.

Quanto piove non secca nulla.

 

Quannu chjiova mpesiti e va ca si scampa ti trovi ddrà.

Quando piove avviati e vai così se spiove ti trovi là.

 

Quannu i mulinari si mbrighinu guarditi a farina.

Quando i mugnai litigano controllati la farina.

 

Quannu passi'r'u santu ricogghja tuttu.

Quando passa il santo raccoglie tutto.

 

Quannu rescia'r'u posterìju un l'è diri ari figghj toji.

Quando riesce il tardivo non lo dire ai figli tuoi.

 

Quannu s'addrevunu figghj a casa trema.

Quando s'allevano figli la casa trema.

 

Quannu sconti u gghjegghju e u lupu ammazza u gghjegghju e lassa u lupu .

Quando incontri l'arbereshe e il lupo ammazza l'arbereshe e lascia il lupo.

 

Quannu sì cuntentu mori.

Quando sei contento muori.

 

Quannu si mangia un si parra e si penza'r'a morta.

Quando si mangia non si parla e si pensa alla morte.

 

Quannu sì ncudina statti e quannu sì marteddru vatti.

Quando sei incudine stai e qundo sei martello batti.

 

Quannu teni pressa va curchiti.

Quando hai fretta vai a coricarti.

 

Quannu u canu è ntruccatu ntu pajisu li vò tagghjata a capa.

Quando il cane s'è abituato alla vita di paese bisogna tagliargli la testa.

 

Quannu u diavulu t'accarizza vò l'anima.

Quando il diavolo t'accarezza vuole l'anima.

 

Quannu u maru si lagna a terra si vagna.

Quando il mare si lagna la terra si bagna.

 

Quannu u re cada l'assu trema.

Quando il re cade l'asso trema.

 

Quannu u sanu tre u sa'r'u re.

Quando lo sanno in tre lo sa il re.

 

Quannu un'n'à cchi fari pettina cani.

Quando non sai che fare pettina cani.

 

Quannu un sa l'arta serra a putiga.

Quando non conosci il mestiere chiudi la bottega.

 

Quannu un po' fari l'irtu fa u penninu.

Quando non puoi fare la salita fai la discesa.

 

Quannu ti cridi ca ti fa na bona mangiata tannu resti dijunu.

Quando credi di fare una bella mangiata allota resti digiuno.

 

Quannu vidi troppi cani all'ossu u megghju chi po' fari è statti arrassu.

Quando vedi troppi cani all'osso la miglior cosa è startene alla larga.

 

Quannu vò fari na bona mangiata n'atra mala n'è preparata.

Quando vuoi fare un buona mangiata un'altra cattiva è pronta.

 

Quantu vala l'amicizza un ci vala tuttu l'oru du munnu.

Quanto vale l'amicizia non ci vale tutto l'oro del mondo.

torna all'indice